top of page
ฟุตติ้งสำเร็จรูป เสาสำเร็จ เหล็กปอก (986

เหล็กฟุตติ้ง / เสา / เหล็กคานสำเร็จรูป 
Footing / Column / Beam

     เสาสำเร็จรูป  คานสำเร็จรูปและฟุตติ้ง  ผลิดโดยการตัดเหล็กและดัดเหล็กออกมาพร้อมผูกลวดตามแบบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย  เหล็กที่ผูกตามแบบสามารถนำไปใช้งานได้ทันที  เพียงแค่นำฟุตติ้ง , เสาสำเร็จรูปไปวางไว้ในหลุมที่เตรียมไว้แล้วเทคอนกรีตลงไปก็เป็นอันเสร็จ  ทำให้ลดเวลาในการก่อสร้างและประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง

ฟุตติ้งแบบมีขา

ฟุตติ้งแบบขาตรง ลวด DB 12 มม. SD 40
ฟุตติ้งแบบมีขา ลวด DB 12 มม. SD 40

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม

เหล็กปลอกเสา เหล็กคานสำเร็จรูป คืออะไร?

เสาสำเร็จรูป

เสาสำเร็จรูป ลวด DB 12 มม. จำนวน 4 เส้น

คานสำเร็จรูป

คานสำเร็จรูป ลวด DB 12 มม. จำนวน 4 เส้น

เหล็กปลอก

เหล็กปลอกเสา เหล็กคานสำเร็จรูป ความหนา 5.5 มม.
เหล็กปลอกเสา เหล็กคานสำเร็จรูป ความหนา 6.0 มม.

สินค้าของเรา

เสาสำเร็จรูป (Column)

เสาสำเร็จรูป DB12 SD-40 ปลอก 10x10 3m.jpg

เสาสำเร็จรูป DB 12 SD40
ปลอก 10x10x
3 เมตร

เสาสำเร็จรูป DB12 SD-40 ปลอก 10x10 4m.jpg

เสาสำเร็จรูป DB 12 SD40
ปลอก 10x10x
4 เมตร

เสาสำเร็จรูป DB12 SD-40 ปลอก 10x10 5m.jpg

เสาสำเร็จรูป DB 12 SD40
ปลอก 10x10x
5 เมตร

เสาสำเร็จรูป DB12 SD-40 ปลอก15x15 3m.jpg

เสาสำเร็จรูป DB 12 SD40
ปลอก 15x15x
3 เมตร

เสาสำเร็จรูป DB12 SD-40 ปลอก15x15 5m.jpg

เสาสำเร็จรูป DB 12 SD40
ปลอก 10x10x
5 เมตร

ฟุตติ้งแบบมีขา (Footing with legs)

ฟุตติ้งแบบมีขา APLUS +9D 90cn.jpg

ฟุตติ้งแบบมีขา
90x90x10cm
DB12mm SD40

ฟุตติ้งแบบมีขา APLUS +9D 110cm.jpg

ฟุตติ้งแบบมีขา
110x110x10cm
DB12mm SD40

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม (Footing)

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม APLUS +9D 35x35x35cm.jpg

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม APLUS+ 

35x35x35 cm

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม APLUS +9D 40x40x40cm.jpg

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม APLUS+

 40x40x40 cm

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม APLUS +9D 50x50x50cm.jpg

ฟุตติ้งคลุมหัวเข็ม APLUS+

 50x50x50 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป (STIRRUPS)

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 10x10cm.jpg

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 10x10 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 25x25cm.jpg

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 25x25 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 12.5x12.5cm.jpg

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 12.5x12.5 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 30x30cm.jpg

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 30x30 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x15cm.jpg

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x15 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 20x20cm.jpg

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 20x20 cm

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป (ฺSTIRRUPS-BEAM)

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 10x15cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 10x15 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x20cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 15x20 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 10x20cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 10x20 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x30cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 15x30 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x45cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 15x45 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 20x35cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 20x35 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 10x25cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 10x25 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x35cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 15x35 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 20x45cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 20x45 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 10x30cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 10x30 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 15x40cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 15x40 cm

เหล็กปลอกเสาสำเร็จรูป RB6 25x35cm.jpg

เหล็กปลอกคานสำเร็จรูป RB6 25x35 cm

bottom of page