top of page

เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องแบน /เหล็กล่องกัลวาไนซ์

** กรุณาตรวจสอบสต็อคก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ** สอบถาม LINE: @WATSADU4U

รายการเหล็กกล่องกัลวาไนซ์หนาจริงนน./เส้นเส้น/มัด
 ท่อแบน GA 2" x 1" x 0.80 มม. 0.85.4396
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 0.90 มม.0.9696
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 1.00 มม.16.796
 ท่อแบน GA 2" x 1" x 1.00 มม.16.7496
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 2.00 มม.1.8512.296
 ท่อแบน GI 2" x 1" x 2.30 มม.2.0513.696
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 1.00 มม.110.4650
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 1.80 มม.1.515.3750
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 2.00 มม.1.8518.5650
 ท่อแบน GI 3" x 1.1/2" x 2.30 มม.2.0521.0550
 ท่อแบน GA 3" x 1.1/2" x 2.30 มม.2.323.6250
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 1.20 มม.1.114.9240
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 1.80 มม.1.520.2140
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 2.00 มม.1.8525.2240
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 2.30 มม.2.0527.7140
 ท่อแบน GA 4" x 2" x 2.30 มม. 2.331.0940
 ท่อแบน GI 4" x 2" x 3.20 มม.2.93940
 ท่อแบน GI 5" x 2" x 1.80 มม.1.727.232
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 1.80 มม.1.62924
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.00 มม.1.8533.624
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.30 มม.2.0537.324
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.50 มม.2.443.424
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 2.80 มม.2.647.524
 ท่อแบน GI 6" x 2" x 3.20 มม.2.952.9524

เหล็กกัลวาไนซ์ PRE ZINC GI กล่องแบน

฿0.00Price
 • ขนาดอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขาย (สินค้าเช็คสต็อคก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง)
  GI 2'' x 1'' x 1.0 มม (98 ส/มัด วัดได้ 48.5 * 24.7 มม)
  GI 2'' x 1'' x 1.2 มม (98 ส/มัด วัดได้ 47.2 * 24.2 มม)
  GI 2'' x 1'' x 1.4 มม (50 ส/มัด วัดได้ 50*25.2 มม)
  GI 2'' x 1'' x 1.7 มม (96 ส/มัด วัดได้ 48.1*24.9 มม)
  GI 3'' x 1'' x 2.5 มม (48 ส/มัด วัดได้ 75.3*25.3มม)
  GI 3'' x 1''1/2 x 1.0 มม (60 ส/มัด วัดได้ 75*38.3 มม)
  GI 3'' x 1''1/2 x 1.4 มม (32 ส/มัด วัดได้ 75*38 มม)
  GI 3'' x 1''1/2 x 1.8 มม (72 ส/มัด วัดได้ 72 * 36.8 มม)
  GI 3''1/2 x 1''1/4 x 2.5 มม (50 ส/มัด วัดได้ 89*30 มม)
  GI 4'' x 1''1/2 x 2.8 มม (50 ส/มัด วัดได้ 100*38 มม)
  GI 4'' x 2'' x 1.2 มม (32 ส/มัด วัดได้ 100*49 มม)
  GI 4'' x 2'' x 1.4 มม. (32 ส/มัด วัดได้ 100*50 มม)
  GI 4'' x 2'' x 1.7 มม (32 ส/มัด วัดได้ 100*50 มม)
  GI 4'' x 2'' x 1.9 มม (40 ส/มัด วัดได้ 100*49มม)
  GI 4'' x 2'' x 2.7 มม (50 ส/มัด วัดได้ 98 * 47.8 มม)
  GI 5'' x 1''1/2 x 2.5 มม (40 ส/มัด วัดได้ 124.7 * 38.3 มม)
  GI 5'' x 2'' x 2.3 มม (24 ส/มัด วัดได้ 123*48 มม)
  GI 6'' x 1''1/2 x 2.5 มม (30 ส/มัด วัดได้ 149.6*38.2มม)
  GI 6'' x 2'' x 2.0 มม (24 ส/มัด
bottom of page