top of page

ตู้คอนเทนเนอร์มือ 2 จำนวน 1 ตู้ ขนาด 20 ฟุต 2.5 x 2.4 x 6.0 m.

 • ตัดช่องประตู 0.80x2.00เมตร ประตู UPVC
 • หน้าต่างบานสไลด์ 1 ชุด UPVC ขนาด 1.20 x 1.10 m.
 • พื้นภายในปูทับด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา 3 มม. ไม่บวมน้ำ
 • งานไฟฟ้าประกอบด้วย
  • ภายในไฟหลอดยาวมาตราฐาน 2 ชุด
  • ตู้คอนโทรล 1 ชุด 6 ช่อง มาตราฐาน มอก.
  • ท่อเดินสายโชว์ท่อไฟฟ้ามาตราฐาน
  • พัดลมระบายอากาศ 1 ตัว 8 นิ้ว มาตราฐาน มอก.

S20-09 ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักคนงาน

฿165,000.00Price
  • รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / Structure Guarantee 5 Years
  • รับประกันรั่วซึม 1 ปี / Leak Guarantee 1 Years
 •  

  • ราคาที่เสนอไม่รวมค่าจัดส่ง / The price quote exclude delivery cost
  • ราคาที่เสนอไม่รวมค่าฐานราก / The price quote exclude foundation
  • ค่าจัดส่ง รถเฮี๊ยบเริ่มต้น ที่ 5,000 บาท/ เที่ยว / 1 ตู้ ภายในกทม. / The delivery cost within Bangkok start at 5,000 THB/round/ 1 container
  • ค่าจัดส่งปริมณฑลและต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติม / The delivery cost outside Bangkok and other provice please contact us.
bottom of page