top of page

เหล็กกัลวาไนซ์กล่องเหลี่ยม GI 2" x 2"ยาว 6 เมตร | 50x50

 

เหล็กกัลวาไนซ์ GI Pre Zinc หรือ เหล็กขาว มีทั้งแบบผิวมันวาว คือ GI มาขึ้นรูปและรีดเหมือน เหล็กรูปพรรณทั่วไปแต่ยังคุณสมบัติกันสนิมเพราะเนื้อเหล็กที่มีส่วนผสมของสังกะสีช่วยกันสนิม ไม่จำเป็นต้องทาสีกันสนิม ความแข็งแกร่งยังคงเทียบเท่ากับเหล็กรูปพรรณทั่วไป ชั้นเคลือบกัลวไนซ์ มีความหนาตั้งแต่ 8-15ไมครอน หรือ ที่ระบุตามทั่วไปว่า ค่า Z08  Z07 แล้วแต่มาตราฐานผู้ผลิต ลักษณะการใช้งานเช่น เหล็กโครงหลังคา เหล็กก่อสร้าง เหล็กรั้ว เหล็กคร่าว เหล็กเสา เหล็กคาน เหล็กตง โครงถัก Truss 

 

ตารางเหล็กกัลวาไนซ์ | Size &Thickness Specifications

 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.00mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.20mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.50mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.50mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.60mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.70mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 1.70mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.00mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.20mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.30mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.40mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.50mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.70mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.80mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 2.90mm
 • เหล็กกัลวาไนซ์ Pre Zinc GI 2" x 2" x 3.20mm

 

หมายเหตุ
* การผลิตความหนาต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการผลิต ณ ปัจจุบัน
*ราคาต่อเส้นรวม VAT กรณีซื้อยกมัด กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
*ราคาไม่ยืน 
*ราคาไม่รวมจัดส่ง
*น้ำหนักเหล็กและ OD มีค่า +/- ประมาณ 3-5% ตามมาตราฐาน

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ออฟฟิต : 02-894-8847, 095-598-2658
Line ID : @watsadu4u
Click ทักไลน์: http://nav.cx/1JWElzY

เหล็กกล่องเหลี่ยมกัลวาไนซ์ GI 2"x2" หนา 1.2 mm ถึง 3.2mm

฿350.00 Regular Price
฿301.00Sale Price
  bottom of page