top of page

ตู้คอนเทนเนอร์มือ 2 จำนวน 1 ตู้ ขนาด 20 ฟุต 2.5 x 2.4 x 6.0 m.

 • ตัดเจาะตามรูปแบบ ตัดผนังด้านข้างออก 1 ด้าน ตกแต่งด้วยตะแกรงเหล็กฉีก กว้าง 1.20 เมตร. สูง 2.40 เมตร
 • กั้นห้องด้วยผนังสำเร็จรูป ISO WALL 1 ห้องพร้อมติดประตู 1 บานแบบเลื่อน (ล็อคแบบคล้องเกี่ยวหูช้าง)
 • ต่อเติมบาร์ด้วยไม้เทียม WPC
 • ด้านหน้าตกแต่งด้วยงานไม้เทียม WPC
 • ตัดเจาะบานเปิดปิดด้านหน้า กรุด้วยเมทัลชีติลายไม้
 • ภายในโคมไฟ 4 จุด (ด้านนอก 3 ชุด) ด้านในห้อง 1 ชุด
 • ท่อเดินสายโชว์ท่อไฟฟ้ามาตราฐาน

S20-01ตู้คอนเทนเนอร์ร้านค้า (ตู้คอนเทนเนอร์ร้านเบียร์ HOB)

฿210,000.00Price
  • รับประกันโครงสร้าง 5 ปี / Structure Guarantee 5 Years
  • รับประกันรั่วซึม 1 ปี / Leak Guarantee 1 Years
  • ราคาที่เสนอไม่รวมค่าจัดส่ง / The price quote exclude delivery cost
  • ราคาที่เสนอไม่รวมค่าฐานราก / The price quote exclude foundation
  • ค่าจัดส่ง รถเฮี๊ยบเริ่มต้น ที่ 5,000 บาท/ เที่ยว / 1 ตู้ ภายในกทม. / The delivery cost within Bangkok start at 5,000 THB/round/ 1 container
  • ค่าจัดส่งปริมณฑลและต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติม / The delivery cost outside Bangkok and other provice please contact us.
bottom of page