top of page
Untitled-5.png

เหล็กรูปพรรณดำ
Carbon

เหล็กรางน้ำ รูปพรรณดำ

C-Channel Carbon Steel

เหล็กดำรางน้ำ.png

เหล็กรางน้ำ รูปพรรณดำ
C-Channel Carbon Steel

เหล็กรางน้ำ เหล็กรางซีชาแนล มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า C-Channel Steel หน้าตัดของเหล็กรางน้ำนั้น จะเป็นรูปตัวยู(U) หน้าตัดเหล็กจะมี “ปีก”หรือ Flange อยู่ที่ด้านบนและล่าง เพียงข้างใดข้างหนึ่ง เนื่องจากมีจุดรับแรงที่ไม่ใช่จุดตรงกลาง จึงมีความเฉพาะตัวในการใช้งานที่ต่างออกไป อาจนำมาใช้เพื่อเสริมในส่วนโครงสร้างรองที่มีขนาดย่อมลงมาหน่อย

คุณสมบัติของการใช้งานที่แนะนำ: จุดรับแรงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนเหล็กที่มีหน้าตัดสมมาตร จึงมีการใช้งานเฉพาะจุด เช่น นิยมใช้ทำแปหลังคา และคานบันได ช่องว่างในหน้าตัดเหล็กรางน้ำ สามารถใช้เดินงานระบบไว้ด้านในได้ หรืองานรับท่ออยู่ในส่วนขอจุดยึด support ต่างๆ กับ U-Bolts  เหล็กรางน้ำยังนิยมใช้ในโครงสร้างงานติดตั้งโซล่าเซลล์อีกด้วย

มาตรฐาน:  มอก 1227-2558 / JIS G3192-1990) Grade SS400, SS540

DMS.png
เหล็กรางน้ำ รูปพรรณดำ
รางน้ำ.png

***The weight stated will have positive and negative values (+-) according to each lot of steel. Please ask staff before ordering every time***

You can ask for more information at
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png
bottom of page