top of page
Untitled-5.png

เหล็กรูปพรรณดำ
Carbon

เหล็กฉากพับ รูปพรรณดำ

Light Angle Carbon Steel

เหล็กฉากพับ.png

เหล็กฉากพับ รูปพรรณดำ
Light Angle Carbon Steel

หล็กฉากพับ หรือ Light Angle Steel คือ การนำเหล็กแผ่นมาตัด และ พับ เป็นรูปทรงแต่มุมฉากจะมีลักษณะโค้งมน มุมพับที่ 90 องศา แต่ความมนมาก มานน้อยของส่วนมุมฉากนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กที่นำมาพับ ยิ่งหนาตัวมุมก็จะมีความโค้งมน อยู่ในหมวดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

คุณสมบัติของการใช้งานที่แนะนำ: สามารถใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปได้ เหล็กฉากพับผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดรอง จากเหล็กฉากรีดร้อน บางรุ่น บางขนาดจะมีความหนาที่บางกว่าขนาดเของเหล็กฉากรีดร้อน มีความหนาเริ่มต้นที่ 2.3 มม. ความยาว 6 เมตร

มาตราฐาน: มอก. 1228–2561 Steel Grade SS400

สเปคฉากพับ.png
เหล็กฉากพับ.png
เหล็กฉากพับ.png

***The weight stated will have positive and negative values (+-) according to each lot of steel. Please ask staff before ordering every time***

You can ask for more information at
02-894-8847 , 095-598-2658

Line-สอบถามสั่งซื้อ2.png
bottom of page